Faderns Hjärta

ALLMÄNT. Kevin och Debroah Martin från USA kände att Gud kallade på dem. De var redan använda av Gud men nu ville deras Herre att de skulle flytta till Finland för att tjäna Honom här.

I sommar är det dags för en konferens med Kevin och Deborah i Pargas. Jag vill uppmana Er att ta detta tillfälle i akt. Paret har en otroligt stor andlig auktoritet och stark smörjelse. Jag lärde känna mig paret genom deras dotter Melanie Fields som är gift med Roy Fields. Vi lever i en liten värld. Jag kommer senare att presentera paret närmare.

Vad finns på din Faders hjärta idag? DU!

Din Far längtar efter dig. Han sände sin son Jesus för att öppna en väg till dig för att komma och sitta med Honom och lära känna Hans hjärta för dig.

Hur kan du bli fri att fullfölja Guds kallelse i ditt liv? Låt Honom göra dig trygg i vissheten om Hans kärlek.

Jesus säger: "KOM!" Anden gör inbjudan levande. Fadern ler och öppnar dörren till sitt hjärta. KOM!

Konferensen äger rum i Filadelfiaförsamlingen i Pargas den 4-5 juli 2009!

Lördag 4.7

Kl. 14:00 undervisining, kaffeservering i kyrkan

Kl. 17:00 undervisning

Söndag 5.7

Kl. 11:00 undervisning, lunch på stan på egen hand

Kl. 15:00 undervisning, avslutning

För mer information:

Sven & Eva Bäcksbacka 044-2770604

Anne Aalto 040-7507581

E-mail: anne.aalto(at)parnet.fi

Deborah och Kevin Martin