Per under sin tid som ungdomspastor i Filadelfia (vi saknar dig)

Per har sprängt målsnöret

ALLMÄNT. Helt oväntat nådde oss budet. Brodern och predikanten Per Hall har fått flytta hem till Herren. En plötslig sjukdomsattack ändade hans jordiska liv den 8.2.2010 då han var på ett besök i Harjavalta simhall.

Kvar står hustrun och deras båda flickor. Låt oss minnas dem i våra förböner.

Pers sista besök i Borgå
Under några år var Per predikant och föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Borgå. Men under den senaste tiden har Per rest som resande predikant och kampanjtalare, både här hemma och i Burkina Faso i Afrika (närmare härom nedan).

Den 14 januari var Per på besök i Borgå och talade i €Taivas on auki€-mötet i Brandkårshuset. Det mötet kom att bli hans sista besök i Borgå. Vid tillfället tolkades han till finska av undertecknad (i brist på bättre). Han predikade evangelium med stor frimodighet och flera sökte sig fram för att få ett möte med Gud!

Vid det tillfället gjorde även undertecknad en intervju med honom om hans besök i Burkina Faso. Detta var senare infört i Borgåbladet.

Vi tackar Gud för Pers livsgärning och lyser frid över hans minne!

Per Hall har besökt Burkina Faso
Senaste torsdag besökte Per Hall Borgå och talade vid ett tvåspråkigt möte i Brandkårshuset. Han var ju under några år pastor i Filadelfiaförsamlingen i Borgå, och besökte då Burkina Faso utsänd av Filadelfiaförsamlingen. Sedan han slutade i Borgå har han verkat som resande talare på olika orter.
Under mötet i Borgå berättade han bl.a. om sitt senaste besök i Burkina Faso, nu i december 2009,
där han medverkade som talare i en evangelisationskampanj i Niangoloko.

Han är med i ett talarteam som de senaste 4 åren ordnat sådana kampanjer på 11 olika orter i Burkina Faso. Han har medverkat i 3 av dessa.
Det har varit skaror av människor som har samlats till dessa kampanjer. Och det har ofta varit över ett tusental som, vid en sådan kampanj, givit till känna att de kommit till tro och beslutat sig för att bli kristna. Alla omvändelser är väl inte så djupgående, men det har i medeltal varit ett par hundra som efter sådana kampanjer slutit sig till de kristan församlingarna. Eller så har man bildat nya församlingar där sådana inte funnits förut.

Sammanlagt har man bildat 81 större och mindre nya församlingar, som ett resultat av dessa kampanjer. Man har även varit tvungen att anställa 19 nya pastorer för att ta hand om vården av dessa nyomvända.

Resutatet av en sådan kampanj kan ibland vara ganska dramatiskt. På en ort t.ex. blev några av de värsta drinkarna och slagkämparna omvända, vilket betydda ett ekonomiskt uppsving för den orten och gjorde polisen nästan arbetslös.
Det händer även nu och då att människor blir mirakulöst helade från olika sjukdomar i dessa möten.

Alla helanden är väl inte så dramatiska. Men endel är det. Senast i ett möte i Niangoloko bad man för människornas sjukdomsbehov framme vid talarstolen. Men man bad även en allmän bön för de sjuka i publiken. Plötsligt blev det ett väldigt liv nere bland publiken. Per Hall sände då ned en infödd medarbetare för att ta reda på vad som hade hänt. Och då framkom det att där var en flicka som för en tid sedan hade råkat ut för en olycka och blivit delvis förlamad, och hon hade inte kunnat gå. Henne far hade burit henne till mötet. Under bönen började hon plötsligt att gå. Och hennes bysbor som satt runtomkring henne och kände till henne mycket väl, blev jublande glada när de såg detta påtagliga under.

Per under sin tid som ungdomspastor i Filadelfia
Per för tio år sedan
Per (mars 2009)
Per talade inlevelsefullt och fängslande (mars 2009)
Pers sista möte
Per Hall (arkivbild)