Kenneth

Håll programvaran i skick

ALLMÄNT. Kenneth Grönroos inspirerade många i Filadelfiakyrkan ikväll genom att bland annat understryka vikten i att inte låta sina tankar blandas med världens tankar. Kenneth noterade också att man inte skall isolera sig från världen, för Gud älskar världen.

- Trots att jag är pastor och att jag skall läsa bibeln om inte annat så för min yrkesroll, så har jag faktiskt i perioder läst bibeln mindre, avslöjar Kenneth.

- Det är de perioderna som jag känt att jag kommit längre bort från Gud. Då har jag istället försökt lösa saker med min egen rationella förmåga och visst kommer man en bit på vägen, men inte ända fram.

Kenneth illustrerar hur viktigt att man har rätt tankar.

- En människa är som en datahårdvara. Utan program, eller tankar, kommer man ingenstans, oberoende om skalet har fin design och skiner.

Kenneth uppmuntrade församlingen att öppna sig för rätt kunskap, genom att läsa bibeln.

Filadelfias möten börjar klockan 16:00 varje söndag. SöndagsQul för barn i åldern 3 år uppåt i barnrummet.

Lovsång
Juni lånade dockvagnen från barnrummet